Sponsrade artiklar

En sponsrad artikel är som en vanlig artikel som ska locka till läsning och väcka intresse hos läsaren. Den enda skillnaden är att artikeln är beställd av någon och den har som syfta att lyfta ett företag eller organisation. Det är alltså en annons i form av en artikel, där man betalar för annonsutrymmet i tidningen eller annonsbladet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.